1.    Dades del Responsable

En compliment del que preveu la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSyCE) i altres normes legals d’aplicació, l’informem que:

L’entitat HERES SOCIAL SCCL amb F67474734, inscrita el 26 de juliol de 2019, amb el número 15322 al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili al c / Primer de Maig 16, Local baixos, Uikú Coworking – 08820 Prat de Llobregat (Barcelona), és titular de la llicència d’explotació del domini heressocial.eu.

L’accés al portal heressocial.eu (des d’ara HERES SOCIAL) i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que es publiciten o comercialitzen, comporta l’acceptació de les condicions establertes en aquest avís legal. És per això que li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i als productes i serveis que s’ofereixen des d’aquest portal.

Pot contactar amb nosaltres per correu electrònic a través de l’adreça info@heresocial.eu.

Si ho desitja, també pot trucar-nos al telèfon +34 687 52 01 07.

2.  Validesa d’aquestes Condicions Generals d’Ús

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització (02/04/2021). HERES SOCIAL SCCL es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquesta mateixa data.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, tenen com a objecte únicament serveis d’informació comercial, sense possibilitat de fer a través d’aquesta seu electrònica transacció que suposi comerç electrònic, ni tan sols reserves. HERES SOCIAL SCCL es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del portal quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

3.  Accés a aquesta seu electrònica

HERES SOCIAL SCCL informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament que no li correspon, de manera que l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

HERES SOCIAL SCCL es reserva el dret a interrompre l’accés a aquesta seu electrònica en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als USUARIS, que poguessin patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents sistemes.

HERES SOCIAL SCCL en cap cas, es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat d’aquesta seu electrònica.

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a aquesta seu electrònica, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

L’usuari no farà ús d’aquesta seu electrònica amb finalitats lesives als béns d’HERES SOCIAL SCCL que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) d’HERES SOCIAL SCCL o de tercers, si escau.

4.    Política General de Privacitat

Consulti la pàgina amb la Política General de Privacitat i la pàgina amb la ‘Política de Cookies’ d’HERES SOCIAL on trobarà les condicions legals referides a l’acompliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD); així com els referits a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) que regula l’ús de les cookies.

5.  Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta seu electrònica, les pàgines que està compresa i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals HERES SOCIAL SCCL és titular o legítima llicenciatària.

HERES SOCIAL SCCL no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal quan l’origen o la titularitat d’aquests no li correspongui.

6.   Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de HERES SOCIAL SCCL Especialment no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d’HERES SOCIAL SCCL.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi HERES SOCIAL SCCL establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de HERES SOCIAL, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL https://heressocial.eu, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar aquestes pàgines web d’HERES SOCIAL, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, HERES SOCIAL SCCL és titular d’una llicència d’explotació exclusiva del nom de domini https://heressocial.eu i tots aquells que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest Lloc. La indeguda utilització d’aquests en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei.

7.    Responsabilitats

HERES SOCIAL SCCL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines de portal d’HERES SOCIAL, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

De la mateixa manera, HERES SOCIAL SCCL tampoc es fa responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius d’HERES SOCIAL, llevat que HERES SOCIAL SCCL ho autoritzi expressament. No obstant això, HERES SOCIAL SCCL es compromet a fer tot el possible per evitar l’existència al seu de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés als mateixos.

HERES SOCIAL SCCL no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferits o prestats a través del portal de HERES SOCIAL per terceres societats, persones, col·laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic , i especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció el dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones; i (vii) en general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

HERES SOCIAL SCCL tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l’control d’HERES SOCIAL SCCL; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat dels continguts del web d’HERES SOCIAL; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

8.   Legislació i jurisdicció aplicable.

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’USUARI i HERES SOCIAL SCCL acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat del Prat de Llobregat, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

Versió 02/04/2021