1. Introducció

El dret a la intimitat, particularment amb relació a la protecció de dades personals, és un dels valors d’HERES SOCIAL SCCL (en endavant, HERES SOCIAL), que es troba recollit en el nostre Codi Ètic.

L’objectiu d’aquesta política és explicar com HERES SOCIAL tractarà les dades personals que puguin ser demanades a través de la seva web i dels diferents formularis que puguin trobar-se en heressocial.eu. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació en la present Política General de Privadesa i en cadascuna de les polítiques de privacitat dels diferents formularis.

2. Compromís amb la privacitat

HERES SOCIAL està plenament compromesa amb el compliment de la normativa, del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, sent un objectiu prioritari per HERES SOCIAL per tal de protegir les dades dels visitants del web.

Per això, HERES SOCIAL ha pres la determinació d’implementar els següents principis, sent la privacitat, la disponibilitat i la integritat de les dades personals, les bases sobre la qual es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, de manera que sempre que obtinguem dades personals sobre tu, l’informarem degudament en la política de privacitat corresponent de les finalitats d’aquest tractament.
 • Sempre tractarem només les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
 • Mai l’obligarem a proporcionar dades personals, llevat que realment siguin necessaris per atendre la seva consulta o prestar-li els serveis que, si s’escau ens sol·liciti.
 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la seva disposició mitjans senzills perquè pugui controlar les seves dades personals.
 • No compartirem dades amb tercers, llevat d’aquells proveïdors que ens prestin un servei, o amb aquells dels que, prèviament, l’hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment per fer-ho.

3. Legitimitat i finalitat dels tractaments

HERES SOCIAL recull les seves dades personals per a poder gestionar les seves peticions, així com per oferir-li els serveis en què vostè pugui estar interessat.

Les bases legals en què basem els nostres tractaments poden ser les següents, segons indicarem en cada un d’ells:

 1. L’atorgament del consentiment que prèviament ens haurà atorgat en acceptar aquesta Política General de Privacitat en el moment de facilitar les seves dades a través dels formularis continguts en aquesta seu electrònica, per a aquelles finalitats indicades més avall amb la lletra A)
 2. Per executar el contracte de prestació de serveis que es puguin contractar a través d’aquest o altres canals, per a aquelles finalitats indicades més avall amb la lletra B)
 3. Per al compliment d’una obligació legal aplicable HERES SOCIAL SCCL en tant que responsable del tractament de les dades, per a aquelles finalitats indicades més avall amb la lletra C)
 4. Per a la satisfacció dels interessos legítims d’HERES SOCIAL SCCL o d’un tercer, per a aquelles finalitats indicades més avall amb la lletra D)

Tractem les seves dades personals amb les finalitats indicades a continuació. A la fi de cadascuna d’elles s’indiquen codificades les bases legals anteriorment informades i que legitimen el seu tractament per a cadascuna de les finalitats indicades:

 • Per millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut. D)
 • Poder atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació identificats a cada pàgina web i posar-nos en contacte amb vostè per solucionar-les. A)
 • Enviar-li comunicacions comercials, que sempre seran personalitzades i adaptades als seus interessos, sobre els nostres productes o serveis, si ho ha sol·licitat expressament. A)
 • Estudiar una col·laboració empresarial entre el sol·licitant i HERES SOCIAL. D)
 • Analitzar i investigar fets i/o situacions que pugui comunicar-nos. A) / B) / C) / D)
 • Entrevistar-per aclarir els fets comunicats. A) / B) / D)
 • Posar-nos en contacte amb vostè per poder donar-li una major informació sobre els serveis A)
 • Gestionar la relació comercial que pugui derivar-se. B) / D)

En algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per a complir obligacions legals, o relatives a qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, li demanarem el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

4. Enviament de Comunicacions Comercials

HERES SOCIAL, en el marc de la seva activitat promocional, pot facilitar-li recursos de registre o subscripció a notícies o informació comercial de la companyia. Aquests recursos estaran sempre subjectes al seu consentiment per ser remeses.

En el supòsit que ens hagi autoritzat, HERES SOCIAL li enviarà informació sobre els seus productes, activitats i serveis.

Podrà revocar el seu consentiment per rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, mitjançant l’enllaç o botó habilitat a l’efecte en cadascuna de les comunicacions comercials rebudes, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment prèviament atorgat a través dels següents canals:

 • Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça info@heressocial.eu
 • Correu postal dirigit a c/Primer de Maig 16, Local baixos, Uikú Coworking – 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

5. Duració del tractament i termini de conservació de les dades

En HERES SOCIAL tenim el compromís de tractar les seves dades personals només mentre siguin útils a les finalitats indicades i puguem oferir-li un servei de qualitat mitjançant la seva explotació. Per això, farem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals. La informació amb rellevància fiscal i comptable serà conservada per un termini de 6 anys.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l’informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens demani que eliminem les seves dades, podrem conservar-los i mantenir-los, degudament bloquejades, durant el termini necessari per a la defensa dels nostres drets i interessos, per complir amb les nostres obligacions legals, així com per a la seva posada a disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

6. Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part d’HERES SOCIAL, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets. A continuació, us oferim una explicació resumida de cada dret, per tal de facilitar l’exercici:

 1. Dret d’accés: Tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vostè. I les finalitats amb les quals els tractem.
 2. Dret de rectificació: Les seves dades personals sempre seran seus i, per tant, pot sol·licitar-la rectificació d’aquests en qualsevol moment si aquells que constaran en els nostres registres fossin erronis.
 3. Dret de supressió: Podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimits dels nostres fitxers. No obstant això, i tal com vam indicar en l’apartat de conservació de dades anterior, tingui en compte que, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
 4. Dret d’oposició: Es pot oposar al tractament de les seves dades personals amb relació a qualsevol de les finalitats amb què tractem les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas, i sempre que no contravingui la legislació vigent.
 5. Dret de limitació del tractament: Un. Podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
 • Si considera que les dades que mantenim sobre. No són correctes o exactes.
 • En el cas que un consideri que no estem tractant les seves dades personals de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament d’aquests a la seva eliminació.
 • Si les dades personals que mantenim ja no ens són necessaris d’acord amb la finalitat per als quals els demanem, però necessita que els conservem per a interposar reclamacions legals.
 • Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament de les seves dades persones, està pendent de resposta al respecte per la nostra part.
 1. Dret a la portabilitat de les seves dades: tindrà dret, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, a sol·licitar que les dades personals que vostè. Ens hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Sempre que ens sigui possible, facilitarem directament les seves dades ha dit un altre responsable del tractament, però si no ho fos, els hi facilitarem a Un. En un format estàndard.

Sempre que tractem les seves dades personals en base al seu consentiment, aquest podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a vostè. Més enllà de -segons el consentiment revocat- no poder prestar determinats serveis.

Podrà exercir els drets que l’assisteixen dirigint-se a HERES SOCIAL a través d’algun dels següents mitjans:

 1. Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça info@heressocial.eu
 2. Correu postal dirigit a c/Primer de Maig 16, Local baixos, Uikú Coworking – 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).

En el cas que no vulgui exercir cap dret en particular, però necessiti realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les mateixes adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

Recordeu que sempre li assisteix el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades si considera que no hem tractat les seves dades de forma lícita o que no hem atès les seves sol·licituds o drets.

L’informem que, a Espanya i per al nostre cas, aquesta autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AGPD).

7. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-los amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, HERES SOCIAL declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

8. Xarxes socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells hem creat diferents perfils d’HERES SOCIAL en elles.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que HERES SOCIAL tingui en diferents xarxes socials.

No obstant això, ha de tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de marketing, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyen a la Xarxa Social corresponent, pel que li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com que s’asseguri de configurar les preferències pel que fa al tractament de les seves dades personals en cadascuna de les xarxes socials.

9. Transferències Internacionals

En HERES SOCIAL tractem les seves dades personals dins de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Si en un futur, necessitéssim tractar-los amb proveïdors de servei que es trobin en altres països, bé per al desenvolupament de la nostra activitat (ex. prestar un servei sol·licitat), o per poder proporcionar-li el servei amb els més alts estàndards de qualitat, HERES SOCIAL es compromet a aplicar totes les mesures i controls necessaris per garantir i protegir el tractament de les seves dades personals, com ara:

 • Comunicació a països que, tot i no formar part de la UE o l’EEE, han estat considerats per la Comissió Europea com a països que disposen d’una normativa de protecció de dades que garanteix un nivell de seguretat similar a l’aplicable a Europa.
 • Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea: El regulador europeu ha previst que tercers països no tinguin una normativa de protecció de dades similar a l’aplicable a Europa, pel que ha desenvolupat models de contracte destinats a assegurar que les companyies de països que no formen part de la UE o l’EEE compleixin amb un nivell de protecció similar. HERES SOCIAL signarà aquests contractes sempre que no hi hagi una alternativa equivalent que garanteixi la protecció de les seves dades personals.
 • Normes corporatives vinculants: Són normes que aproven les empreses i que són revisades i aprovades per autoritats de control, i que asseguren que l’empresa a qui facilitem les seves dades compleix, en qualsevol país, amb un nivell de protecció adequat.
 • Certificacions: En determinats casos, l’empresa a la qual facilitem les dades podrà comptar amb Certificacions de protecció de dades que garanteixin un correcte ús de les seves dades d’acord amb la normativa vigent.

S’informa l’usuari que alguns subencarregats del tractament (per exemple datacenters d’allotjament web o proveïdors d’e-mail marketing) poden situar-se en països fora de la Unió Europea, en particular en els Estats Units o el Regne Unit i, en aquest sentit, en acceptar aquesta política de privacitat s’autoritza expressament a HERES SOCIAL SCCL perquè es tractin les seves dades personals fora de la Unió Europea i dels països reconeguts per aquesta amb un nivell de seguretat jurídica equivalent en matèria de protecció de dades. HERES SOCIAL SCCL es compromet a aplicar totes les garanties necessàries de manera que aquestes transmissions s’ajustin a la normativa vigent.

10. Traçabilitat a l’E-mail Marketing

Per tal de fer-li arribar les nostres newsletters així com informació o ofertes comercials, utilitzem els serveis d’empreses especialitzades en email marketing com Sendinblue. Per tal de fer el seguiment de l’efectivitat de les campanyes d’email marketing i conèixer els continguts que més interessen als seus destinataris, aquest servei registra el comportament dels destinataris de les comunicacions pel que fa a les obertures dels missatges i clics als enllaços que contenen.

Com funciona la traçabilitat d’obertures

Cada vegada que enviem una campanya de correu electrònic a través de Sendinblue, s’incorpora un petit gràfic invisible a la part inferior de cada correu HTML. Aquest gràfic de seguiment d’obertures, o balisa web, és únic per a cada campanya i usuari. Quan algú obre el seu correu electrònic amb les imatges activades, aquest gràfic es descarrega de servidor de Sendinblue i es registra la seva obertura. Si té desactivada l’opció de mostrar imatges en la seva aplicació de correu-e aquest seguiment no es pot fer.

El trànsit de les balises web és l’estàndard del sector d’email marketing per al seguiment d’obertura i és una gran eina per donar-nos una visió general de la participació dels nostres subscriptors.

Com funciona la traçabilitat dels clics

Sendinblue també fa un seguiment del nombre de clics que cada usuari fa en els enllaços continguts el correu HTML. Cada enllaç original contingut en els missatges queda substituït per un enllaç als servidors de Sendinblue que, al seu torn, redirigeix de manera transparent cap a la direcció de l’enllaç original. Aquest enllaç intermedi de Sendinblue conté un paràmetre específic per a la campanya i per a cada destinatari. D’aquesta manera Sendinblue registra els clics fets per cada usuari així com la data i l’hora, comptabilitzant el nombre total de clics i la seva freqüència com a indicador de l’interès generat en el destinatari.

L’anàlisi de la informació sobre les obertures de correu electrònic i els clics als enllaços que contenen, ens permet valorar l’efectivitat de les campanyes i orientar futures accions comercials de caràcter grupal o individual.

Revocació de la traçabilitat

Si no està d’acord en el seguiment d’obertura dels correus-e i clics de les nostres newsletters pot contactar comunicar-se amb nosaltres per valorar la possibilitat d’emprar l’ús de mitjans alternatius que no facin ús de la traçabilitat indicada o cancel·lar la seva subscripció.

 

Versió 2/4/2021