Anàlisi Pla de Comunicació – Centre Promoció Econòmica Aj. Prat de Llobregat

Millora contínua i qualitat

Comunicació

Transformació digital

Realitzar els serveis de consultoria d’Estratègia de Comunicació per a la realització d’un estudi d’aprofitament de les xarxes socials per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Todo es comunicación, pero es importante comunicar con valores.

Client

Ajuntament del Prat de Llobregat / Centre Promoció Econòmica

Període d'execució

01/07/2018- 18/10/2018

Descripció

Per a una millor definició de l’Estratègia de Comunicació de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat de Llobregat se’ns va encarregar fer una anàlisi de la situació en què s’estaven aprofitant les xarxes socials i altres mitjans de comunicació i màrqueting per part d’aquesta àrea .

Per a això, es va proposar i realitzar un projecte pel qual realitzar una profunda anàlisi i diagnòstic dels punts forts i àrees de millora.

Un element destacable, i molt lligat als nostres valors, va ser que aquest diagnòstic es va realitzar amb la participació del màxim de persones possibles que representaven a cada departament dins de l’Àrea de Promoció Econòmica, de manera que poguéssim tenir el màxim d’opinions possibles i empatitzar amb les seves realitats.

Per al desenvolupament del projecte plantegem les següents fases:

  1. Anàlisi de el Pla de Comunicació actual (Juliol al 2019).
  2. Entrevistes amb persones i departaments per analitzar eines de comunicació utilitzades, eficàcia de les mateixes i oportunitats de millora.
  3. Anàlisi de dades recollides i integració de conclusions.
  4. Situació potencial i recomanacions dividides per eixos d’actuació.
  5. Conclusions finals i idees força.

Derivat d’aquest estudi es va millorar notablement la gestió i organització interna per a l’ús de mitjans de comunicació i xarxes socials, homogeneïtzant el seu ús. També es va ampliar la comunicació a noves eines i xarxes socials, i es va treballar el branding comú per a totes les àrees, aportant millor imatge i mitjans visuals.

Visita el web del projecte

Motivació

Ens encanta poder ajudar a definir estratègies de comunicació que les facin més eficients. No sempre més comunicació és millor, i aquest projecte va ser un exemple d’això, teníem el repte d’optimitzar l’ús de la comunicació per millorar la seva eficiència.

Impacte generat

Econòmic


Millorar la comunicació també implica una major participació en els serveis oferts per l'Àrea de Promoció Econòmica, i per tant, millorant a les entitats participants.

Social


Millora de l'eficiència en la comunicació a la ciutadania i empreses, afavorint que coneguin tots els serveis que se'ls ofereixen.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Privacy Preference Center