Calculadora d’Impacte Social per campanyes Crowdfunding – Crowdcoop

Finançament alternatiu

Impacte Social

Innovació Social

Dissenyar una eina de càlcul de l’impacte social generat per cada campanya de crowdfunding realitzada a Crowdcoop / Goteo basada en la metodologia Valor Social Integrat (VSI)

Todo es comunicación, pero es importante comunicar con valores.

Client

Generalitat de Catalunya / Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Període d'execució

01/11/2019- 30/04/2021

Descripció

Dins el projecte singular Crowdcoop, realitzat al costat de Fundació Goteo i Facto Cooperativa, es va definir la necessitat de crear una eina de càlcul de l’impacte social generat per cada campanya de crowdfunding dins la plataforma Crowdcoop, però que també pogués ser exportable a la resta de campanyes realitzades a la plataforma Goteo.

Tot just existia cap iniciativa a nivell mundial que mesurés aquest impacte, i si l’havia no ho feia de manera “monetària”, és a dir, calculant l’impacte en “euros” que generava.

Així doncs, i atès que Heres Social forma part de GEAccounting, entitat impulsora de la metodologia de Càlcul de Valor Social Integrat (VSI), es va dissenyar una adaptació d’aquesta metodologia per aplicar-la a les campanyes de crowdfunding.

Per a això es va estructurar aquest innovador projecte de la següent forma:

  • Anàlisi de metodologies de càlcul d’impacte: Des dels anys 90 s’han desenvolupat diferents mètodes per al càlcul d’impacte social d’empreses i projectes. En el nostre cas, i atès que necessitàvem conèixer l’impacte calculat en unitats monetàries triem el mètode VSI.
  • Adaptació de la metodologia VSI d’organitzacions a projectes / campanyes: La metodologia originalment es va dissenyar per fer una combinació de càlcul d’impacte amb 3 fonts de dades: resultats econòmics, resultats de retorn a Administracions Públiques i resultats de Valor específic generat a les parts interessades. Així que es va haver d’adaptar a “campanyes de crowdfunding” de la manera més flexible i replicable possible per a totes les realitzades a la plataforma.
  • Construcció de la “Calculadora d’impacte social Crowdcoop”: Es va construir l’eina a la qual crear totes les variables de càlcul, indicadors, i proxis de transformació de valors en unitats monetàries. Aquesta eina, o calculadora, va ser la base per a la seva implementació en la plataforma Crowdcoop.
  • Implementació a la plataforma Crowdcoop: En aquesta fase actuem únicament des d’un punt de vista de validació, ja que són els tècnics de Goteo els encarregats de la implementació per a la seva posada en funcionament per a totes les campanyes.
Visita el web del projecte

Motivació

El desenvolupament d’elements innovadors dins el món de l’economia social ens fa sentir orgullosos del nostre treball aportant noves solucions que facin més visible l’impacte social generat per entitats, projectes, o com en aquest cas, per campanyes de crowdfunding que tant ajuden al fet que l’economia social sigui més present, i sigui reconeguda com l’economia del futur.

Esdeveniment Crowdcoop - El Marc d'impacte social

Impacte generat

Econòmic


Ha suposat una innovació també a nivell econòmic, perquè s'ha aconseguit mesurar en unitats monetàries l'impacte de l'economia social

Social


Amb aquesta eina s'ha ajudat a visibilitzar l'impacte de les campanyes de crowdfunding d'entitats de l'economia social

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aliats

Privacy Preference Center