Càlcul del Valor Social Integrat (VSI) – Uikú Coworking

Impacte Social

Implementar la metodologia de Càlcul de Valor Social Integrat (VSI) seguint la metodologia de GEAccounting per mesurar l’impacte social generat per la cooperativa Uikú Coworking per mitjà de la seva activitat.

Todo es comunicación, pero es importante comunicar con valores.

Client

Uikú Coworking

Edicions

2018, 2019, 2020

Descripció

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 11 empreses i entitats socials de la ciutat volien conèixer quin és el valor que havia generat l’economia social al municipi. Per aquest motiu es va impulsar des de l’Aj. del Prat de Llobregat un projecte per a la quantificació i mesura del Valor Social Integrat (VSI) del mapa d’economia social del municipi.

En aquest marc, Heres Social va participar en el projecte aprenent i aplicant la metodologia per al càlcul de l’espai de coworking en què estem ubicats, Uikú Coworking.

Durant l’any 2019 es va realitzar la implementació de la metodologia seguint les següents fases:

  1. Formació en la metodologia VSI.
  2. Identificació de stakeholders (parts interessades) relacionades amb l’activitat de Uikú.
  3. Entrevistes i enquestes a les parts interessades per a la identificació de les variables de valor específic.
  4. Definició de les variables de valor específic finals.
  5. Recerca dels proxis, o algoritmes de transformació de la valor específic en unitats monetàries.
  6. Quantificació i recopilació de dades econòmiques i de retorn a les administracions públiques.
  7. Càlcul de l’impacte social VSI.
  8. Publicació de resultats.

Així mateix, a les següents edicions hem continuat realitzant el càlcul de cada any, i la publicació dels resultats.

Gràcies a aquesta metodologia s’ha pogut constatar el grau d’impacte que té Uikú Coworking, un espai de cotreball en format cooperativa que a més realitza una important tasca ajudant en la promoció de noves iniciatives, moltes d’elles vinculades a la ESSC (Economia Social, Solidària i Cooperativa).

Visita el web del projecte

Motivació

En moltes ocasions s’intenta generar activitat per organitzacions que volen generar un impacte social i ambiental positiu, però és difícil mesurar en unitats monetàries aquest impacte. Mitjançant la metodologia VSI hem pogut fer-ho, i ajudar a identificar activitats de més valor afegit per generar impacte.

Documental Valor social. Ciutat Cooperativa

Impacte generat

Econòmic


La implementació de metodologies de càlcul de valor social incrementen la visió "econòmica" afegint valors.

Social


Ajudar a conèixer l'impacte social generat per Uikú Coworking en unitats monetàries (€) ajuda a posar en valor la seva activitat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Privacy Preference Center