Causes i context històric del ICTI Ethical Toy Program (IETP)

Durant la dècada dels anys 90, una successió d’incendis en fàbriques de joguines de la Xina i Tailàndia va causar centenars de morts d’empleats. Entre ells dones, nenes i nens que treballaven en condicions inhumanes.

A partir d’aquells incidents, l’Indústria Joguetera va començar a auditar i establir codis per a garantir una seguretat i millora de la qualitat de vida dels seus empleats. Especialment als països asiàtics.

Com que cada companyia començava a implementar els seus propis mètodes d’auditoria, es va crear l’ICTI Ethical Toy Program, les seves sigles IETP. Amb l’objectiu d’estandarditzar les certificacions en la Indústria Joguetera i tractar de reduir la duplicació d’auditories entre companyies. Aquest mètode contribueix a millorar l’eficiència operativa.

Així és la Metodologia IETP

Posteriorment, amb els anys, el model IETP s’ha estès i adaptat per a la seva implementació en la resta d’Indústries, més enllà de la Indústria Joguetera i se centra en aspectes socials que tenen un impacte directe en el benestar de les persones ocupades a les fàbriques de tot el món. Per a això, disposen de diferents eines. Les més destacades són: El Programa de Certificació i Auditoria, el Social Impact Assessment i l’Environmental Impact Assessment.

Encara que moltes Organitzacions ja implementen bones pràctiques sociolaborals, és important utilitzar aquesta metodologia per a avaluar-les. Ja que no sols és important garantir el seu bon funcionament intern, sinó que també és interessant considerar que aquestes pràctiques s’apliquin adequadament entre els grups d’interès de l’Organització.

Beneficis de la Metodologia Social Impact Assessment

Heres Social té experiència en el desenvolupament de la metodologia Social Impact Assessment dins de la Indústria Editorial, com en el cas de CPI Black Print. En aquest programa, s’avaluen de l’1 al 5 les següents deu categories: 

“Amb IETP Social Impact Assessment, no tan sols s’obté una visió global de les condicions sociolaborals d’una organització i tot el seu ecosistema. Si no que també permet identificar oportunitats i riscos per a establir un pla de millora.”

Des d’Heres Social, t’acompanyem en el procés de diagnòstic mitjançant IETP Social Impact Assessment i en la definició dels plans de millora per a implementar en la teva Organització. Si estàs interessada o interessat a rebre més informació, no dubtis a escriure’ns.