MILLORA CONTÍNUA I QUALITAT

Millorar els processos i activitats realitzades per qualsevol organització és una de les vies per millorar els seus resultats.

ISO 9001

LEAN OFFICE

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE NEGOCI

IRIS / ISO TS 22163

EQUIPS DE MILLORA

TREBALL COL·LABORATIU I EN XARXA

Veure més

PROJECT MANAGEMENT

Cada vegada és més necessària una gestió àgil i organitzada en un món que avança, canvia i innova ràpidament.

FORMACIÓ EN PROJECT MANAGEMENT

MILLORA DE GESTIÓ DE PROJECTES

IMPLANTACIÓ METODOLOGIA GESTIÓ PROJECTES

EINES I PLATAFORMES DE GESTIÓ DE PROJECTES

Veure més

COMUNICACIÓ

Tot és comunicació, però és important comunicar amb valors.

FORMACIÓ EN TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

DEFINICIÓ ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ

Veure més

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

La digitalització ha arribat per quedar-se, la millor manera d'adaptar-se a ella i aprofitar-la per créixer és fer-ho de manera organitzada i amb un enfocament cap a la consecució d'objectius de millora.

INNOVACIÓ DIGITAL

TELETREBALL

PLATAFORMITZACIÓ

Veure més

EMPRENEDORIA

L'emprenedoria és un dels pilars del progrés, petites idees a les quals cal ajudar a créixer i consolidar-se perquè puguin arribar a convertir-se en organitzacions del futur.

XERRADES I SEMINARIS SOBRE EMPRENEDORIA

PROGRAMES ACCELERACIÓ PROJECTES

PROGRAMES INCUBACIÓ IDEES

PROGRAMES INTRAEMPRENEDORIA

Veure més

MESURA D'IMPACTE SOCIAL

Lo que no es mesura, no es pot millorar.

VALOR SOCIAL INTEGRAT (VSI)

ODS

Veure més

INTERCOOPERACIÓ I ALIANCES

La col·laboració i cooperació amb altres organitzacions és un dels elements clau de segle XXI.

GESTIÓ D'ALIANCES

ECONOMIA CIRCULAR

GESTIÓ D'ALIANCES PER A PROJECTES EUROPEUS

PROJECTES COL·LABORATIUS

TREBALL EN XARXA

Veure més

FINANCIACIÓ ALTERNATIVA

La recerca de finançament per al desenvolupament de projectes és una de les columnes vertebrals que ajuden a aquests a ser viables.

SUBVENCIONS I AJUDES

RECERCA DE FINANÇAMENT

CROWDFUNDING

Veure més

INNOVACIÓ SOCIAL

La innovació forma part del progrés de la humanitat, però actualment és important afegir-los un ingredient més, el valor social que ha de complir.

XERRADES I SEMINARIS SOBRE INNOVACIÓ SOCIAL

ACOMPANYAMENT A PROJECTES D'INNOVACIÓ AMB METODOLOGIES ÀGILS

TALLERS EXPERIMENTALS AMB LEGO SERIOUS PLAY PER INNOVACIÓ

Veure més

ENTORNS COL·LABORATIUS

Les organitzacions actuals i futures ja no estan formades per unitats i departaments estancs, amb poca comunicació i col·laboració.

PRESA DE DECISIONS COL·LABORATIVA

RECURSOS COL·LABORATIUS

PLATAFORMA COL·LABORATIVA

ORGANITZACIÓ D'EQUIPS

Veure més