Les organitzacions actuals i futures ja no estan formades per unitats i departaments estancs, amb poca comunicació i col·laboració.

Són espais que, a poc a poc, tenen la necessitat d’obrir-se i col·laborar, creant espais i entorns (físics i digitals) de treball col·laboratiu on desenvolupar activitats i projectes transversals que ajudin a millorar a l’Organització, a les persones que en formen part, i als seus serveis o productes.

Des d’Heres Social t’acompanyem en la transició cap a una cultura organitzacional que promogui el treball col·laboratiu, i t’ajudem a crear i potenciar aquests entorns col·laboratius a nivell organitzacional, social i de gestió.

PRESA DE DECISIONS COL·LABORATIVA

PLATAFORMA COL·LABORATIVA


RECURSOS COL·LABORATIUS

ORGANITZACIÓ D'EQUIPS