La innovació forma part del progrés de la humanitat, però actualment és important afegir-los un ingredient més, el valor social que ha de complir.

Des d’Heres Social t’ajudem a identificar problemes i generar solucions més ètiques, més sostenibles, més conscients l’impacte que generen en la societat i l’ecosistema. Creiem que en l’actualitat la innovació ha de complir amb aquest valor essencial i t’acompanyem en el procés.

XERRADES I SEMINARIS SOBRE INNOVACIÓ SOCIAL

TALLERS EXPERIMENTALS AMB LEGO SERIOUS PLAY PER INNOVACIÓ

ACOMPANYAMENT A PROJECTES D'INNOVACIÓ AMB METODOLOGIES ÀGILS