La col·laboració i cooperació amb altres organitzacions és un dels elements clau de segle XXI.

Pràcticament no hi ha organitzacions d’èxit que no hagin aplicat estratègies de cooperació i aliança amb altres organitzacions per millorar i oferir productes o serveis d’impacte. En l’economia social aquesta cooperació és un dels valors fonamentals que s’han d’aplicar per augmentar l’impacte social generat. En Heres Social t’ajudem a identificar potencials aliances i traçar accions per al seu desenvolupament.

GESTIÓ D'ALIANCES

PROJECTES COL·LABORATIUS

ECONOMIA CIRCULAR


TREBALL EN XARXA

GESTIÓ D'ALIANCES PER A PROJECTES EUROPEUS